Välkommen till min studio på Doterödsvägen 3 i Stenungsund.