Välkommen till min nya studio på Doterödsvägen 3 i Stenungsund.